Bruksområder:

Kjøttindustri
Slakteri
Fiskeindustri
Bakeri
Meieri
Frukt- og grønnsaksindustri
Godteriproduksjon
Catering
Restauranter
Dagligvarebutikker
Frysere
Logistikk
Drikkeproduksjon
Detaljhandel
Farmasøytisk industri
Sykehus
Operasjonssaler
Laboratorier
Sluser

Mer om bruksområder