Hygena kan levere veggsystemer til mange typer rom med høye krav til hygiene – fra fabrikk- og produksjonslokaler til sluser, laboratorium, operasjonssaler og andre typer rom.

Systemene er raske å montere. Det betyr minst mulig stans i drift.

Resultatet gir helt tette flater som er lette å rengjøre, og som sparer vaskemidler. Flatene er også ripesikre og kjemikaliebestandige.

Med rett bruk og vedlikehold varer disse veggsystemene veldig lenge. Skulle det komme en skade, er de også enkle å reparere.

Kjøttindustri
Slakteri
Fiskeindustri
Bakeri
Meieri
Frukt- og grønnsaksindustri
Godteriproduksjon
Catering
Restauranter
Dagligvarebutikker
Frysere
Logistikk
Drikkeproduksjon
Detaljhandel
Farmasøytisk industri
Sykehus
Operasjonssaler
Laboratorier
Sluser

 
Du kan få en kostnadsfri vurdering av dine lokaler.

Kontakt oss